Zygmunt Bauman och en stor mängd namnbyten 1945

zyg
Zygmunt Bauman,

I juni 1945, inkorporerades Zygmunt i KBW.

KBW var kommunisternas militära inrikestrupper som skulle göra slut på allt motstånd mot den kommunistiska diktaturen i Polen. Högsta chefen för KBW var, liksom Zygmunt, judisk, och hette Jakob Berman. Jakob Berman var även minister i  den polska kommunistiska politbyrån.

Det pågick ett inbördeskrig i Polen från 1945 fram till början av 1950-talet. Diktaturens motståndare var diverse spillror av den tidigare polska armén som kämpade för ett fritt demokratiskt Polen. Bland dessa var resterna av hemmaarmén (AK). KBW ansvarade för att bekämpa dessa motståndare, att leta upp dom och döda eller tillfångata dom. Samt att tortera de som blivit tillfångatagna.

Från december 1945 var Zygmunt seniorinstruktör för politiska angelägenheter i staden Bydgoszcz (f.d. Bromberg). I juli 1946 flyttade han till Warszawa. Den 10 juli 1949 utnämndes han som chef för propaganda och agitations-avdelningen i KBW.

Utav den stora mängd polska judar som evakuerades långt in i Sovjetunionen i början av kriget, kom hundratusentals judar tillbaka till Polen år 1945. Dock ville många dölja att de var judar för att istället räknas som polacker. De flesta av dem bytte namn för att uppfattas som vanliga polacker.

  • In 1945 State National Council (Krajowa Rada Narodowa, KRN) issued a decree about changing and adjusting names and surnames. The decree created possibility of changing name and surname if its sound was not Polish. According to Eisenstein’s estimates, 90 percent of the Jewish functionaries at the state security office in Katowice changed their names to Polish ones after November 10, 1945 for anonymity sake.

Judar anses mer eller mindre vara förintade i Polen 1945, men i propagandans och den röda terrorns tjänst dyker de ofta upp :

 

WŁODZIMIERZ BRUS

WŁODZIMIERZ BRUS

Włodzimierz Brusfödd Beniamin Zylberberg.

Vid den tyska och sovjetiska invasionen 1939 flyttade Brus, liksom många andra judar, till den sovjetiska zonen och bosatte sig en tid i Lwow. Sedan evakuerades han långt österut till staden Saratov, vid floden Volga. (Staden Saratov hade fram tills 1941 bebotts huvudsakligen av Volgatyskar, men dessa deporterades, och då fanns gott om plats för evakuerat folk från Polen). När kriget var över flyttade Benianim tillbaka till Polen 1945. Brus var propagandachef för kommunistiska partiet (PPR) i Polen. Flyttade senare, liksom Zygmunt, till England (1972).

 

EMIL MERZ

EMIL MERZ

Emil Merz, född i en judisk familj, flyttade senare till Israel.

Tillbringade kriget evakuerad i Kirgizistan. Återvände till Polen med ‘First Polish Division’.

1944 gick han in i hemliga polisen. 1949 blev han anställd vid högsta domstolen. Han satt dessutom vid den hemliga sektionen bland högsta domstolens domare. (Division III of the SN Penal Chamber). Utav domarna i hemliga sektionen var Emil Merz den som oftast var föredragande domare. De flesta dödsdomar som fälldes i nedre instans, men som överklagats, upprätthölls även i denna högsta instans under hans tid.

LEON ANDRZEJEWSKI

LEON ANDRZEJEWSKI

 

Leon Andrzejewski, född Lajb Ajzen Wolf,

Född i en judisk familj i Sawin, östra Polen. Befann sig under kriget i Sovjetunionen. I staden Ryazan, öster om Moskva.

Politisk officer i den första polska sovjetiska divisionen. I maj 1944 blev han biträdande befälhavare för specialskolan i NKVD i Kuibyshev. Sedan flyttade han till Lublin, Från 1944 till 1946 var han var biträdande chef för personalavdelningen för ministeriet för offentlig säkerhet.

 

FELIKS ASPIS

FELIKS ASPIS

 

Feliks Aspis – född i en judisk familj i Warszawa.

1939 flydde han till Lwow. Evakuerades därefter till Sovjetunionen.

Överste, domare i Högsta militärdomstolen, som ansvarar för dödsdomarna 1945-1956 mot officerare i den polska armén. Flyttade till Israel 1969.

 

ANATOL FEJGIN

ANATOL FEJGIN

Anatol Fejgin – född i en judisk familj i Warszawa

1939, efter kapitulationen i Warszawa, flyttade Fejgin till Brest, sedan till Lwow, I Juni 1941 flyttade han till långt österut till regionen Samara vid floden Volga, där han fick ett bekvämt arbete vid en sovchoz, som bokhållare.

I Maj 1943 gick han med i ‘1st Infantry Division’ som politisk officer. Från Januari 1945 var han chef för personalen i den politiska och propagandiska avdelningen i polska armén.

Advertisement